Privacybeleid (AVG/GDPR/RGPD)

Privacybeleid (AVG/GDPR/RGPD)

Wij respecteren de privacy van bezoekers van onze website en zorgen ervoor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk en naar Europese wetgeving wordt behandeld.

Waarvoor worden uw gegevens verwerkt?

Uw persoonsgegevens worden door ons verwerkt zodat wij een goede dienstverlening met betrekking tot een verblijf op Camping La Santoire kunnen uitvoeren. Uw gegevens behandelen wij streng vertrouwelijk en worden op geen enkele manier met derden gedeeld, behalve wanneer Camping La Santoire aan een wettelijke verplichting moet voldoen.

Hoe lang worden uw gegevens bewaard?

Als u een contact- of reserveringsformulier op onze website invult, ons een e-mail stuurt, of op een andere manier met ons in contact komt met betrekking tot een verblijf op Camping La Santoire, dan worden de gegevens die u ons verstrekt bewaard zolang als nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan, of conform de wettelijke bewaarplichten.

Bescherming van uw gegevens

Camping La Santoire neemt de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen met gebruik van de modernste technologische middelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beschermd zijn of dat er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan telefonisch of per email contact met ons op.

De website van Camping La Santoire is beveiligd met een zogenaamd SSL-certificaat zodat gegevens die u ons verstrekt altijd versleuteld verstuurd worden.

Bezoekersstatistieken van onze website

Op onze website worden statistische bezoekersgegevens verzameld. In dit kader worden diverse gegevens zoals het IP adres van de bezoeker, het tijdstip van het bezoek, welke pagina bezocht werd en gegevens die uw browser meestuurt geregistreerd. Deze gegevens worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website waarmee we onze website zoveel mogelijk proberen te verbeteren. Deze bezoekersgegevens zijn anoniem en geven op geen enkele manier informatie over de feitelijke persoon die de website bezocht heeft.

Gebruik van cookies

Onze website maakt gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat door onze website wordt meegestuurd en op uw computer, tablet of smartphone wordt opgeslagen. Met deze cookies kunnen wij het klikgedrag van website bezoekers analyseren om zo te proberen het gebruiksgemak van onze website verder te verhogen.

Het plaatsen van cookies is noodzakelijk voor bepaalde functies van de website zoals het versturen van contact- en/of reserverings-formulieren. Door gebruik te maken van deze cookies wordt misbruik van de website zoveel mogelijk tegen gegaan.

U kunt het plaatsen van deze cookies weigeren, hoewel dit de functionaliteit van de website zal beperken.

Uw rechten

U heeft het recht om Camping La Santoire een verzoek te doen tot inzage van uw persoonsgegevens, deze aan te passen, aan te vullen, over te dragen of te verwijderen. Wij reageren zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen één maand op uw verzoek.

Aanpassingen privacy statement

Wij behouden ons het recht voor dit privacy statement aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd. Wij raden u daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen.

Europese wetgeving (AVG/GDPR/RGPD)

De verwerking van persoonsgegevens door ons gebeurt op een wijze die in overeenstemming is met de zogenaamde ‘General Data Protection Regulation (GDPR)’ privacywetgeving die vanaf 25 mei 2018 in de hele Europese Unie geldt. In Nederland is deze wet bekend onder de naam ‘Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)’. In Frankrijk is deze wet bekend onder de naam ‘Règlement Général pour la protection des Données (RGPD)’.