Met je hond op vakantie naar Frankrijk

Met je hond op vakantie naar Frankrijk

Heb je een hond? Dan is de kans groot dat je jouw trouwe viervoeter wilt meenemen als je op vakantie gaat. Wel zo gezellig! De meeste honden zijn welkom in Frankrijk, maar het is altijd verstandig om van tevoren een aantal belangrijke dingen op te zoeken en voor te bereiden.

Identificatie voor je huisdier en inentingen

Huisdieren moeten geïdentificeerd kunnen worden en moeten beschikken over:

  • Een elektronische chip of tatoeage
  • Een Europees huisdierenpaspoort
  • Een geldige inenting tegen rabiës

Huisdieren jonger dan 3 maanden én huisdieren die geen geldige inenting tegen rabiës hebben, mogen Frankrijk niet in. Huisdieren die voor de allereerste keer een rabiësinenting hebben gehad, mogen Frankrijk pas 21 dagen na de inenting in.

Regels voor vechthonden en waakhonden in Frankrijk

Voor vechthonden bestaan aparte regels en voorwaarden. Het is niet altijd mogelijk is om deze honden mee te nemen naar Frankrijk. Deze honden, die als mogelijk gevaarlijk worden gezien, zijn onderverdeeld in twee categorieën:

Categorie 1

Honden die vallen onder categorie 1 worden niet toegelaten tot Frans grondgebied. Het betreft bepaalde kruisingen die niet staan ingeschreven in een stamboek dat erkend wordt door het Franse Ministerie van Landbouw en die qua uiterlijk lijken op:

  • Pitbulls en kruisingen met de American Staffordshire Terrier;
  • Boerbulls en kruisingen met de Mastiff;
  • Kruisingen met de Tosa.
  • Bordeauxdogs zonder stamboom

Categorie 2

Honden die vallen onder categorie 2 mogen enkel onder strenge voorwaarden naar Frankrijk. De volgende honden met een stamboom vallen onder categorie 2:

  • American Staffordshire Terriër;
  • Tosa;
  • Rottweiler en kruisingen met de Rottweiler.

Om deze categorie 2-honden mee naar Frankrijk of op doorreis door Frankrijk te mogen nemen, moet aan strenge voorwaarden worden voldaan die niet realistisch zijn voor een kort verblijf. Je hebt bijvoorbeeld een Franse houdervergunning nodig en een positieve uitslag van een bijt-test die je hond in Frankrijk moet afleggen. Naast de verschillende voorwaarden dient de stamboom internationaal erkend te zijn en moet deze erkend worden door het Franse Ministerie van Landbouw. De erkende stambomen staan vermeld op de website van het FCI (Externe link) en het SCC Asso (Externe link)

Meer informatie over de categorieën en voorwaarden voor vechthonden:

Regels voor honden die gelijkenissen vertonen met vechthonden

De Franse Veterinaire Dienst (onderdeel van het Franse ministerie van Landbouw) geeft aan dat sommige hondenrassen die geregistreerd zijn, en niet vallen onder de bovengenoemde twee categorieën vecht- en waakhonden, toch een gelijkenis kunnen vertonen met deze honden. Ook is er een aanzienlijk risico voor hondenrassen die níet staan ingeschreven in registers en gelijkenissen vertonen met deze vecht- en waakhonden. De beoordeling verschilt per hond, na een grondige, uitvoerige diagnose door een dierenarts.

Het is belangrijk dat dergelijk type honden die naar Frankrijk willen worden meegenomen (zelfs voor een kort verblijf), onderworpen zijn aan een onderzoek en een diagnose van een dierenarts. Als uit dit onderzoek naar voren komt dat de betreffende hond geen grote gelijkenis vertoont met de honden uit de categorieën 1 en 2, kan de dierenarts een getuigschrift opstellen (in het Engels of Frans), voorzien van een handtekening.

In dit getuigschrift moet staan dat de geïdentificeerde hond (naam, ras, etc.) niet tot één van de twee categorieën van vecht- en waakhonden behoort zoals vastgesteld in artikel L.211-12 Code Rural Français. Dit getuigschrift moet de hondenbezitter in Frankrijk kunnen tonen bij elke vordering door Franse wetsdienaren.

Het is echter belangrijk om te weten dat dit getuigschrift, in geval van controle in Frankrijk en in geval van twijfel bij de Franse wetsdienaren, aanleiding kan zijn voor een tegenonderzoek. Wanneer dit laatste onderzoek het getuigschrift tegenspreekt en bevestigt dat het dier wél behoort tot één van de twee categorieën vanwege een grote gelijkenis, kan de bezitter van de hond een straf en/of boete krijgen en kan dit tegenonderzoek zelfs leiden tot het in beslag nemen van de betreffende hond.