Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Prijs en prijswijzigingen:

De prijs wordt overeengekomen op basis van de ,op het moment van boeking, geldende tarieven. Prijzen zoals vastgelegd in de reserveringsovereenkomst zijn, onder voorbehoud van vergissingen, bindend. De prijzen zijn exclusief toeristenbelasting (0,66ct p.p.p.n) en eventuele heffingen of extra services. De hoogte hiervan is afhankelijk van de door de gemeente vastgestelde bedragen. Voor de vaststelling van het aantal personen per boekingsperiode geldt het maximaal aantal personen dat tenminste één nacht verblijft. Eerder vertrek leidt niet tot restitutie, ook niet van toeristenbelasting en heffingen. Aan deze prijzen kunnen geen rechten worden ontleend. Fouten en of wijzigingen onder voorbehoud.

Reservering/Betaling:

Reserveren kan per telefoon, e-mail of via de boekingsmodule op onze website. Camping La Santoire neemt alleen boekingen in behandeling van personen vanaf 18 jaar, of met schriftelijke toestemming van ouder/voogd.

Wij behouden ons het recht om te allen tijde – zonder opgave van redenen – een reservering te weigeren. Na ontvangst van een reservering via telefoon/e-mail of website nemen wij de reservering aanvraag in behandeling en krijgt u automatisch een bevestigingsmail met betaalgegevens, deze ontvangt u binnen 12 uur na de reservering. Deze reserveringsbevestiging dien je te controleren op juistheid. Als u van mening bent dat de bevestiging onjuistheden bevat, dient u dit direct kenbaar te maken. Dit kan per telefoon of e-mail.

De aanbetalingsgegevens zoals vermeld op de website en reserveringsbevestiging dient u binnen 72 uur na reservering te hebben voldaan (bij betaling per bank 100% van de reissom, bij betaling bij aankomst 30% van de reissom). Indien de aanbetaling niet is voldaan binnen de genoemde periode dan hebben wij het recht deze reservering te annuleren. Het restantbedrag dient voor de aankomstdatum of bij aanvang op Camping La Santoire te worden voldaan. Bij een last minute boeking (binnen 2 weken voor aankomst), dan is er geen aanbetaling van toepassing maar vragen wij u direct de gehele reissom betalen.

Bedragen die bij aankomst op Camping La Santoire nog niet op de rekening zijn bijgeschreven, dienen ter plaatse alsnog te worden voldaan. Een reservering is een overeenkomst tussen de huurder/recreant en Camping La Santoire. Een gemaakte reservering is niet overdraagbaar aan een ander c.q. derde persoon.

Inchecken/Uitchecken:

Inchecken vanaf 14.00 uur tot 19.00 uur en uitchecken vóór 11.00 uur.

Niet voorziene late aankomst : Indien u later denkt aan te komen dan voorzien, of na 19:00 uur, geef dit dan zo spoedig mogelijk door +33(0)471688871 of via info@campinglasantoire.fr.

Indien u binnen 24 uur na de overeengekomen datum zonder nadere kennisgeving niet bent gearriveerd, wordt dit beschouwd als een annulering.

Annuleren:

Annuleren kan alleen per email, hierbij zijn de volgende betalingsverplichtingen van toepassing.

 • Annulering meer dan 3 maanden voor aankomstdatum : zonder kosten.
 • Annulering binnen 3 tot 2 maanden voor aankomstdatum 25% van de totale boeking.
 • Annulering binnen 2 tot 1 maand(en) voor aankomstdatum 50% van de totale boeking.
 • Annulering binnen 1 maand tot 2 weken voor aankomstdatum 75% van de totale boeking.
 • Annulering binnen 2 weken voor de overeengekomen aankomstdatum 100% van de totale boeking.

Ook bij voortijdige beëindiging van uw vakantie blijft de volledige huursom verschuldigd. Het is raadzaam een annuleringsverzekering af te sluiten. Indien u een annuleringsverzekering hebt afgesloten en de reden van annuleren valt onder de voorwaarden van uw verzekeringsmaatschappij, dan kunt u zelf de annuleringsbevestiging opsturen naar uw verzekeringsmaatschappij.

Schoon bedlinnen en/of handdoekenpakket:

Bij het maken van uw reservering kunt u (tegen betaling) aangegeven dat u gebruik wilt maken van een bedlinnenpakket en/of handdoekenpakket.

Mocht u tussendoor schoon bedlinnen en/of een handdoekenpakket willen, dan kan dat. De linnen- en handdoekenpakketten kunnen bij de receptie worden ingeleverd en afgehaald. Het aantal schone afgenomen sets zullen worden doorberekend à 15 euro per schone wissel (per chalet/mobil-home).

Eindschoonmaak en onderhoud:

De accommodaties worden schoon opgeleverd zodat u bij aankomst een frisse en schone accommodatie aantreft.

U dient bij vertrek de accommodatie opgeruimd en ‘veegschoon’ op te leveren

 • Afwas; gebruikt keukengerei, bestek en pannen schoon afwassen.
 • Bedlinnen en handdoeken verzamelen. Gehuurd beddengoed van de bedden afhalen.
 • Afval in vuilniszak doen, glas en papier in de daarvoor bestemde container op de camping deponeren.
 • Koelkast schoon en leeg achter laten.

Camping La Santoire heeft altijd het recht de verhuurde accommodatie(s) te betreden voor inspectie en/of om onderhoudswerkzaamheden te verrichten.

Het is de huurder, medehuurder(s) en/of derde(n) niet toegestaan op het terrein te graven, bomen te kappen, struiken te snoeien of enig andere activiteit van een dergelijke aard uit te voeren.

Plaatsen van extra kampeermiddelen:

Meerdere kampeermiddelen (tent/caravan) op één kampeerplaats (kunnen) worden toegestaan afhankelijk van de accommodatie, de afmetingen van de kampeermiddelen en/of de plek. Camping La Santoire behoudt zich het recht voor per kampeermiddel extra kosten in rekening te brengen en/of de extra kampeermiddelen op een andere plek te laten plaatsen – indien beschikbaar.

Elektrische voertuigen en oplaadbeleid: 

Wij begrijpen het belang van duurzame mobiliteit, maar om de  veiligheid, efficiëntie en algemene werking van onze faciliteiten te waarborgen, is het niet toegestaan om elektrische auto’s op te laden op het campingterrein. Voor alternatieve opties voor het opladen van elektrische voertuigen verwijzen wij u vriendelijk naar de openbare oplaadstations in de omgeving.

Bezoekers/gasten:

De huurder is persoonlijk verantwoordelijk voor het aanmelden van hun eigen bezoeker(s)/gast(en) bij de receptie van Camping La Santoire. Bezoekers zijn welkom van 10:00 tot 22:00.

Het is niet toegestaan meer personen te laten overnachten dan waarvoor de verhuur accommodatie is ingericht of waarvoor de campingplaats is gereserveerd. Voor bezoek geldt dat bezoek overdag en in de avond (tot maximaal 22:00) niet mag leiden tot meer dan een dubbele bezetting.

Autoverkeer op de camping:

Voor de camping, chalets en de mobil-homes geldt dat het voor huurders is toegestaan om bij aankomst en vertrek met de auto of motor over de aangegeven wegen van en naar de accommodatie, kampeerplek te rijden voor in- en uitladen van de kampeeruitrusting en of bagage. Voor het overige is geen autoverkeer op het terrein toegestaan. Uitzondering is voor huurders van het extra toegankelijke chalet. Zij mogen de auto gebruiken voor het vervoer van en naar het sanitairgebouw. Op de gehele camping geld een snelheidslimiet van 5km per uur.

Huisdieren en huisdiervrij chalet:

Huisdieren (ingeënt en vrij van ongedierte) zijn van harte welkom op Camping La Santoire. Voor de chalets en mobil-homes geld een maximum van 2 huisdieren per accommodatie.

Wij berekenen een toeslag per huisdier. Je dient het meenemen van huisdier(en) bij je reservering kenbaar te maken. Op het terrein moeten honden altijd aangelijnd zijn en uitwerpselen dienen te worden opgeruimd. Het is niet toegestaan de meubels (bank, bedden en dergelijke) als ligplaats voor uw huisdier te gebruiken.

Voor mensen met allergieën hebben wij een 4-persoons chalet waar huisdieren niet toegestaan zijn. U kunt dit doorgegeven bij uw reservering.

Aansprakelijkheid:

Camping La Santoire aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor:

 • Ongeval, diefstal, verlies of schade, van welke aard dan ook, tijdens of ten gevolge van een verblijf op Camping La Santoire en/of inbraak / de accommodatie of de aangeboden faciliteit/voorziening. Hieronder vallen ook de zaken die door de gasten op het terrein of in de accommodatie zijn achtergelaten. Wij adviseren u in de chalets gebruik te maken van de gratis kluisjes.
 • Het onklaar geraken of buiten werking stellen van technische apparatuur en het uitvallen of sluiten van voorzieningen op het terrein en/of in de accommodatie.
 • Mondeling of telefonisch verstrekte inlichtingen.
 • Ongemak en/of overlast, welke buiten de verantwoordelijkheid van Camping La Santoire door derden wordt veroorzaakt.
 • Gevolgen van deelname aan activiteiten georganiseerd op het terrein.
 • Als zodanig herkenbare (druk)fouten en vergissingen die vermeld zijn op de website of andere uitingen.
 • Storingen in de dienstverlening of gebreken bij door derden verleende diensten, zoals bijvoorbeeld het door de bakker te leveren brood.
 • Gevolgen van extreme weersinvloeden of andere vormen van overmacht.
  tenzij er sprake is van grove schuld of opzet aan de zijde van Camping La Santoire.

De huurder vrijwaart Camping La Santoire voor alle aanspraken ter zake van schade van derden die (mede) het gevolg zijn van enig handelen of nalaten van de huurder en/of van zijn medereizigers en/of van andere gasten die zich door het toedoen of ten behoeve van de (mede)huurder op Camping La Santoire bevinden.

De (mede)huurder en/of zijn gast(en) zijn hoofdelijk aansprakelijk voor alle schade die bij Camping La Santoire en/of enige derde zal ontstaan als direct of indirect gevolg van hun verblijf. Daaronder valt onder meer maar niet uitsluitend, schade die is veroorzaakt door handelen of nalaten van henzelf of derden die zich door hun toedoen op het terrein bevinden en/of schade die is veroorzaakt door enig dier en/of zaak die zij onder zich hebben. Eventuele schade dient door de (mede)huurder en/of zijn gast(en) onmiddellijk gemeld te worden bij de receptie en onmiddellijk ter plaatse te worden vergoed, tenzij aantoonbaar is dat het ontstaan van de schade niet is te wijten aan schuld van (een van) hen. De huurder is hoofdelijk aansprakelijk voor het nakomen van alle verplichtingen, die uit de reservering en het verblijf voort- vloeien, zowel van hemzelf als van alle aangemelde personen.

Schade:

Het is niet toegestaan moedwillig onze eigendommen te beschadigen. Wanneer onverhoopt iets per ongeluk beschadigd wordt, rekenen we erop dat u dit meldt bij onze receptie.

Voor schade, letsel, vermissing, diefstal, ongelukken en incidenten waarbij huurders en/of bezoekers van voornoemde huurder betrokken zijn tijdens hun verblijf kan Camping La Santoire geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden.

Verzekeringen hiertegen dien je zelf af te sluiten. Vraag je verzekeringsadviseur naar de mogelijkheden. Achtergebleven (waardevolle) gevonden voorwerpen worden door Camping La Santoire bewaard en kunnen worden opgestuurd onder (vooruit)betaling van de verzendkosten.

Vragen, opmerkingen, suggesties of een klacht?

Ondanks alle zorgen kan het voorkomen dat je tijdens je verblijf een vraag, opmerking of klacht hebt, kom even persoonlijk langs bij onze receptie zodat wij samen kunnen proberen je vraag, opmerking of klacht naar ieders tevredenheid op te lossen. Als het is na je verblijf op Camping La Santoire dan kan je ons na thuiskomst een berichtje sturen via e-mail.

Schriftelijk reageren kan natuurlijk ook, stuur je berichtje naar: Camping La Santoire, Le Bourg, 15190 Saint bonnet de Condat, France.

Kijk ook eens bij op onze FAQ pagina. Staat je vraag er niet bij? Stel ons je vraag

Zorgvuldigheid website, beperking aansprakelijkheid:

Camping La Santoire besteedt de uiterste zorg aan onze website en de betrouwbaarheid en actualiteit van de daarin opgenomen gegevens. Ook bij alle zorgvuldigheid kunnen onjuistheden en onvolledigheden echter niet worden voorkomen. Camping La Santoire is niet aansprakelijk voor evidente fouten of onjuistheden. Uiteraard zullen wij, zodra wij een fout of onjuistheid constateren, deze aanpassen c.q. verbeteren. Met de tekst en foto’s © op de website proberen wij een zo oprecht en getrouw mogelijk beeld van de werkelijkheid te geven. Er kunnen echter geen rechten aan worden ontleend. Wijzigingen in aanbod, prijzen of andere informatie op deze website zijn ten allen tijde voorbehouden aan de eigenaren.